Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 28/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych poziomach ...

PDFZarządzenie Nr 28/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych poziomach i zakresach studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (2,84MB)
 

Zarządzenie Nr 28/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 13 lipca 2020 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych poziomach i zakresach studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 Załącznika do Uchwały nr 30/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 r. „Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z niewykorzystaniem:

 1. jednego miejsca na kierunku studiów II stopnia dyrygentura, profil ogólnoakademicki, dokonuje się przesunięcia tego miejsca na kierunek studiów I stopnia dyrygentura, profil ogólnoakademicki,
 2. jednego miejsca na kierunku studiów I stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, zakres lutnia, dokonuje się przesunięcia tego miejsca na kierunek studiów I stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, zakres gitara,
 3. dwóch miejsc na kierunku studiów II stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, zakres fortepian, dokonuje się przesunięcia tych miejsc w następujący sposób:
 1. na kierunek studiów I stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, zakres fortepian,
 2. na kierunek studiów II stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, zakres harfa,
 1. jednego miejsca na kierunku studiów II stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, zakres kontrabas, dokonuje się przesunięcia tego miejsca na kierunek studiów II stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, zakres puzon,
 2. jednego miejsca na kierunku studiów II stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, zakres saksofon, dokonuje się przesunięcia tego miejsca na kierunek studiów I stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, zakres saksofon,
 3. jednego miejsca na kierunku studiów II stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, zakres fagot, dokonuje się przesunięcia tego miejsca na kierunek studiów II stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, zakres skrzypce barokowe,
 4. jednego miejsca na kierunku studiów I stopnia jazz i muzyka estradowa, profil ogólnoakademicki, zakres klarnet, dokonuje się przesunięcia tego miejsca na kierunek studiów I stopnia jazz i muzyka estradowa, profil ogólnoakademicki, zakres trąbka.

§ 2

W związku z postanowieniami § 1 zmienia się Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych poziomach i zakresach studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w ten sposób, iż § 1 Zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

㤠1

Ustala się następujące maksymalne limity przyjęć na poszczególne poziomy i zakresy studiów na kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021:

 

 1. na kierunkach studiów: kompozycja i teoria muzyki, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz kompozycja i teoria muzyki, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów:

kompozycja i teoria muzyki

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

zakres: Kompozycja

5

5

zakres: Teoria Muzyki

6

5

zakres: Muzykoterapia

8

6

Razem:

19

16

 

Razem na studiach I i II stopnia: 35 miejsc.

 

 

 1. na kierunkach studiów: dyrygentura studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz dyrygentura, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów: dyrygentura

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

brak zakresów

6

2

 

Razem na studiach I i II stopnia: 8 miejsc.

 

 1. na kierunkach studiów: instrumentalistyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz instrumentalistyka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów: instrumentalistyka

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

zakres: fortepian

11

4

zakres: klawesyn

0

1

zakres: organy

2

2

zakres: skrzypce barokowe

1

2

zakres: altówka barokowa

0

1

zakres: wiolonczela barokowa

0

1

zakres: viola da gamba

1

0

zakres: flet podłużny

0

0

zakres: flauto traverso

0

0

zakres: obój barokowy

0

0

zakres: lutnia

0

0

zakres: skrzypce

11

8

zakres: altówka

5

3

zakres: wiolonczela

5

1

zakres: kontrabas

3

1

zakres: gitara

3

1

zakres: harfa

2

2

zakres: flet

1

2

zakres: obój

1

1

zakres: klarnet

3

1

zakres: fagot

2

0

zakres: saksofon

2

1

zakres: trąbka

2

2

zakres: róg

2

1

zakres: puzon

2

3

zakres: tuba

1

0

zakres: instrumenty perkusyjne

2

1

zakres: akordeon

1

2

zakres: eufonium

0

0

Razem:

63

41

 

 

Razem na studiach I i II stopnia: 104 miejsca.

 

 

 1. na kierunkach studiów: jazz i muzyka estradowa, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz jazz i muzyka estradowa, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów: jazz i muzyka estradowa

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

zakres: fortepian

2

2

zakres: saksofon

1

1

zakres: klarnet

0

0

zakres: trąbka

2

1

zakres: puzon

1

0

zakres: gitara

2

2

zakres: kontrabas

1

1

zakres: gitara basowa

1

1

zakres: perkusja

2

2

Razem:

12

10

 

 

Razem na studiach I i II stopnia: 22 miejsca.

 

 1. na kierunkach studiów: wokalistyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz wokalistyka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów: wokalistyka

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

brak zakresów

13

nie dotyczy

zakres: wokalno-aktorski

nie dotyczy

11

zakres: pieśniarsko-oratoryjny

nie dotyczy

2

zakres: śpiew historyczny

nie dotyczy

5

Razem:

13

18

 

Razem na studiach I i II stopnia: 31 miejsc.

 

 1. na kierunkach studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

limit przyjęć

kierunek studiów:

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

zakres: edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów

7

nie dotyczy

zakres: edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i animacją kultury

nie dotyczy

5

zakres: edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i nauczaniem przedmiotów ogólno muzycznych w szkołach muzycznych I stopnia

nie dotyczy

3

zakres: dyrygentura chóralna

3

2

 

Razem na studiach I i II stopnia: 20 miejsc.

 

 1. na kierunkach studiów: muzyka kościelna, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz muzyka kościelna, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów:

muzyka kościelna

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

brak zakresów

5

3

Razem na studiach I i II stopnia: 8 miejsc.”

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącym Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 13 lipca 2020 r.