Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 29/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych terminów egzaminów wstępnych na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021

PDFZarządzenie Nr 29/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych terminów egzaminów wstępnych na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021 (560,71KB)
 

 

Zarządzenie Nr 29/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych terminów egzaminów wstępnych na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 Załącznika do Uchwały nr 30/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 r. „Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące, dodatkowe, terminy egzaminów wstępnych z wykorzystaniem technologii informatycznych i środków porozumiewania się na odległość na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021 oraz terminy składania dokumentów rekrutacyjnych:

 

Kierunek studiów

Studia I stopnia (3-letnie)

stacjonarne

Studia II stopnia (2-letnie)

stacjonarne

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych

Instrumentalistyka – zakres:

Instrumenty perkusyjne

21.09.2020 r.

-

01.08–14.09.2020 r.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

24.09.2020 r.

24.09.2020 r.

01.08–14.09.2020 r.

Muzyka Kościelna

24.09.2020 r.

24.09.2020 r.

 

§ 2

Ustala się termin otwarcia Internetowej Rejestracji Kandydatów na dzień 1 sierpnia 2020 r., godz. 9.00 oraz termin zamknięcia Internetowej Rejestracji Kandydatów na dzień 14 września 2020 r., godz. 15.00.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącym Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 13 lipca 2020 r.