Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 22/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyboru kandydata Akademii Muzycznej ...

PDFUchwała nr 22/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyboru kandydata Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. (300,54KB)
 

Uchwała nr 22 /2017

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 27 września 2017 r.

 

            w sprawie wyboru kandydata Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), § 25 ust. 2 pkt. 17 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z § 5 Uchwały Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. (dokument 13/VII Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

 

§ 1

            Na kandydata Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od
1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. wybrano prof. dra hab. Tomasza Miczkę.

 

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej
im Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
Wrocław, 27 września 2017  r.