Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowego terminu egzaminów wstępnych na podyplomowe studia muzykoterapii w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021

PDFZarządzenie Nr 30/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowego terminu egzaminów wstępnych na podyplomowe studia muzykoterapii w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021 (693,23KB)
 

Zarządzenie Nr 30/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego terminu egzaminów wstępnych na podyplomowe studia muzykoterapii w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), § 10 ust. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz § 10 ust. 1  Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego załącznik do Uchwały nr 17/2011/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujący, dodatkowy, termin egzaminów wstępnych z wykorzystaniem technologii informatycznych i środków porozumiewania się na odległość na podyplomowe studia muzykoterapii w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021 oraz terminy składania dokumentów rekrutacyjnych:

Kierunek studiów podyplomowych

Termin egzaminu

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych

Podyplomowe studia muzykoterapii

25.09.2020 r.

21.09.2020 r.

 

§ 2

Ustala się termin otwarcia Internetowej Rejestracji Kandydatów na dzień 1 sierpnia 2020 r., godz. 9.00 oraz termin zamknięcia Internetowej Rejestracji Kandydatów na dzień 21 września 2020 r., godz. 15.00.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącym Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 30 lipca 2020 r.