Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 31/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie Nr 31/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (935,84KB)
 

 

Zarządzenie Nr 31/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 1 września 2020 r.

 

w sprawie powołania Zespołu ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

     Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

    Powołuje się Zespół ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwany dalej „Zespołem” w składzie:

1) prof. dr hab. Krystian Kiełb – JM Rektor – Przewodniczący,

2) prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki,

3) prof. dr hab. Magdalena Blum – Prorektor ds. artystycznych i naukowych,

4) dr Aleksandra Pijarowska – Prorektor ds. ewaluacji i rozwoju,

5) prof. dr hab. Alan Urbanek – Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii,

6) dr hab. Piotr Rojek, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Instrumentalnego,

7) mgr Irena Wolniewska – Dziekan Wydziału Wokalnego,

8) dr hab. Artur Wróbel – Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej,

9) prof. dr. hab. Marta Kierska-Witczak – Dyrektor Szkoły Doktorskiej,

10) prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne,

11) mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka – Kanclerz,

12) mgr Maria Brzuchowska – Specjalista ds. kontaktów zagranicznych,

13) mgr Joanna Polak – p.o. Kierownika Biura Promocji i Organizacji Imprez -  sekretarz,

14) Ewelina Szczęsna – Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego,

15) radca prawny.

§ 2

    Zespół jest ciałem doradczym i konsultacyjnym Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Do zadań Zespołu należy opiniowanie projektowanych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w szczególności dotyczących:

1) sposobu organizacji zajęć dydaktycznych,

2) wyjazdów  zagranicznych: studentów, doktorantów i pracowników Akademii,

3) organizacji imprez w obiektach Akademii,

4) procedur postępowania w celu minimalizacji ryzyka przenoszenia koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Akademii.

§ 3

    Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 10/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań związanych z epidemią koronawirusa w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 4

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 1 września 2020 r.