Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 13/2020 z dnia 5 września 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 26 czerwca 2020 r.

PDFUchwała nr 13/2020 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 5 września 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 26 czerwca 2020 r. (339,98KB)
 

Uchwała nr 13/2020

Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 5 września 2020 r.

         w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 26 czerwca 2020 r.

 

          Działając na podstawie § 48 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Rada Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

 

§ 1

            Przyjmuje się protokół posiedzenia Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 26 czerwca 2020 r.

 

§ 2

           Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 3

           Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Uczelni

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

we Wrocławiu

 

Bogdan Zdrojewski

 

Wrocław, 5 września 2020 r.