Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 37/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustale

PDFZarządzenie Nr 37-2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27-2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia.pdf (2,29MB)
 

 

Zarządzenie Nr 37/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 18 września 2020 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych poziomach i zakresach studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 Załącznika do Uchwały nr 30/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 r. „Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W związku z niewykorzystaniem:

 1. jednego miejsca na kierunku studiów I stopnia dyrygentura, profil ogólnoakademicki (rezygnacja ze studiów), dokonuje się przesunięcia tego miejsca na kierunek studiów II stopnia kompozycja i teoria muzyki, zakres kompozycja, profil ogólnoakademicki,
 2. jednego miejsca na kierunku studiów I stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, zakres fagot (rezygnacja ze studiów), dokonuje się przesunięcia tego miejsca na kierunek studiów I stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, zakres klarnet,
 3. jednego miejsca na kierunku studiów I stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, zakres harfa (rezygnacja ze studiów), dokonuje się przesunięcia tego miejsca na kierunek studiów I stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, zakres organy,
 4. dwóch miejsc na kierunku studiów I stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, zakres skrzypce (rezygnacja ze studiów), dokonuje się przesunięcia tych miejsc na kierunek studiów II stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, zakres instrumenty perkusyjne,
 5. jednego miejsca na kierunku studiów II stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki (rezygnacja ze studiow), zakres akordeon, dokonuje się przesunięcia tego miejsca na kierunek studiów II stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, zakres klarnet,
 6. jednego miejsca na kierunku studiów II stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, zakres wiolonczela (rezygnacja ze studiów), dokonuje się przesunięcia tego miejsca na kierunek studiów II stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, zakres altówka.

§ 2

W związku z postanowieniami § 1 zmienia się Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych poziomach i zakresach studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w ten sposób, iż § 1 Zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

㤠1

Ustala się następujące maksymalne limity przyjęć na poszczególne poziomy i zakresy studiów na kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021:

 

 1. na kierunkach studiów: kompozycja i teoria muzyki, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz kompozycja i teoria muzyki, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów:

kompozycja i teoria muzyki

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

zakres: Kompozycja

5

6

zakres: Teoria Muzyki

6

5

zakres: Muzykoterapia

8

6

Razem:

19

17

 

Razem na studiach I i II stopnia: 36 miejsc.

 

 1. na kierunkach studiów: dyrygentura studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz dyrygentura, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów: dyrygentura

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

brak zakresów

5

2

 

Razem na studiach I i II stopnia: 7 miejsc.

 

 1. na kierunkach studiów: instrumentalistyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz instrumentalistyka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów: instrumentalistyka

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

zakres: fortepian

11

4

zakres: klawesyn

0

1

zakres: organy

3

2

zakres: skrzypce barokowe

1

2

zakres: altówka barokowa

0

1

zakres: wiolonczela barokowa

0

1

zakres: viola da gamba

1

0

zakres: flet podłużny

0

0

zakres: flauto traverso

0

0

zakres: obój barokowy

0

0

zakres: lutnia

0

0

zakres: skrzypce

9

8

zakres: altówka

5

4

zakres: wiolonczela

5

0

zakres: kontrabas

3

1

zakres: gitara

3

1

zakres: harfa

1

2

zakres: flet

1

2

zakres: obój

1

1

zakres: klarnet

4

2

zakres: fagot

1

0

zakres: saksofon

2

1

zakres: trąbka

2

2

zakres: róg

2

1

zakres: puzon

2

3

zakres: tuba

1

0

zakres: instrumenty perkusyjne

2

3

zakres: akordeon

1

1

zakres: eufonium

0

0

Razem:

61

43

 

 

Razem na studiach I i II stopnia: 104 miejsca.

 

 

 1. na kierunkach studiów: jazz i muzyka estradowa, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz jazz i muzyka estradowa, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów: jazz i muzyka estradowa

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

zakres: fortepian

2

2

zakres: saksofon

1

1

zakres: klarnet

0

0

zakres: trąbka

2

1

zakres: puzon

1

0

zakres: gitara

2

2

zakres: kontrabas

1

1

zakres: gitara basowa

1

1

zakres: perkusja

2

2

Razem:

12

10

 

 

Razem na studiach I i II stopnia: 22 miejsca.

 

 1. na kierunkach studiów: wokalistyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz wokalistyka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów: wokalistyka

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

brak zakresów

13

nie dotyczy

zakres: wokalno-aktorski

nie dotyczy

11

zakres: pieśniarsko-oratoryjny

nie dotyczy

2

zakres: śpiew historyczny

nie dotyczy

5

Razem:

13

18

 

Razem na studiach I i II stopnia: 31 miejsc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. na kierunkach studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów:

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

zakres: edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów

7

nie dotyczy

zakres: edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i animacją kultury

nie dotyczy

5

zakres: edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i nauczaniem przedmiotów ogólno muzycznych w szkołach muzycznych I stopnia

nie dotyczy

3

zakres: dyrygentura chóralna

3

2

 

Razem na studiach I i II stopnia: 20 miejsc.

 

 

 1. na kierunkach studiów: muzyka kościelna, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz muzyka kościelna, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów:

muzyka kościelna

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

brak zakresów

5

3

 

 

 

Razem na studiach I i II stopnia: 8 miejsc.”

 

§ 3

 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Wydziałowym Komisjom Rekrutacyjnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 18 września 2020 r.