Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 24/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie ...

PDFUchwała nr 24/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Bogdana Makala na stanowisko profesora zwyczajnego. (230,02KB)
 

Uchwała nr 24/2017

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 27 września 2017 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Bogdana Makala na stanowisko profesora zwyczajnego

 
             Działając na podstawie art. 62 ust. 1, art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 pkt 14 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

 

§ 1

            Wyraża się zgodę na mianowanie prof. dra hab. Bogdana Makala na stanowisko profesora zwyczajnego.

 

§ 2

           Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 3

           Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Wrocław, 27 września 2017 r.