Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 36/2020 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 23/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków pierwszej Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFUchwała nr 36/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 23/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków pierwszej Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (611,94KB)
 

 

Uchwała nr 36/2020

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 23 września 2020 r.

 

          w sprawie zmiany Uchwały nr 23/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków pierwszej Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

          Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 16 pkt. 20 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

        Zmienia się Uchwałę nr 23/2020 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków pierwszej Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż jej § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1

Wysokość wynagrodzenia członków pierwszej Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) ustala się
w wysokości:

1) 67% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) miesięcznie – dla Przewodniczącego, 

2) 35% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) miesięcznie – dla członków spoza wspólnoty Akademii, 

3) 1 złoty miesięcznie dla członków ze wspólnoty Akademii”.

§ 2

           Wynagrodzenie w wysokości ustalonej w § 1 niniejszej uchwały przysługuje członkom Rady Uczelni od dnia 1 września 2020 r.

§ 3

           Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wrocław, 23 września 2020 r.