Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 37/2020 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wyboru członków Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2019-2020

PDFUchwała nr 37/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 65/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wyboru członków Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2019-2020 (509,42KB)
 

 

Uchwała nr 37/2020

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 23 września 2020 r.

 

           w sprawie zmiany Uchwały nr 65/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wyboru członków Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2019-2020

         Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 pkt. 4 oraz § 118 ust. 2 S Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

      W związku z powołaniem prof. dr hab. Piotra Łykowskiego na Kierownika Katedry Wokalistyki zmienia się Uchwałę nr 65/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wyboru członków Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2019-2020 w ten sposób, iż w § 1 pkt. 3 lit. a) Uchwały otrzymuje brzmienie:

„a) prof. dr hab. Bogdan Makal”.

§ 2

        Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wrocław, 23 września 2020 r.