Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 38/2020 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany „Programu studiów na kierunku Wokalistyka studia II stopnia” dla toku studiów rozpoczynającego się od roku akademickiego 2020/2021

PDFUchwała nr 38/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany „Programu studiów na kierunku Wokalistyka studia II stopnia” dla toku studiów rozpoczynającego się od roku akademickiego 2020/2021 (546,22KB)

PDFZałącznik do Uchwały nr 38/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany „Programu studiów na kierunku Wokalistyka studia II stopnia” dla toku studiów rozpoczynającego się od roku akademickiego 2020/2021 (24,78MB)
 

 

Uchwała nr 38/2020

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 23 września 2020 r.

 

              w sprawie zmiany „Programu studiów na kierunku Wokalistyka studia II stopnia” dla toku studiów rozpoczynającego się od roku akademickiego 2020/2021

           Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt.11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 16 pkt. 10 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

       Zmienia się „Program studiów na kierunku Wokalistyka, studia II stopnia” uchwalony Uchwałą Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu nr 49/2019 z dnia 25 września 2019 w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku Wokalistyka, studia II stopnia do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w ten sposób, iż „Plan studiów na kierunku Wokalistyka studia II stopnia, w zakresie: śpiew historyczny wraz sylabusami”, o którym mowa w § 1 pkt. 4 ww. Uchwały nr 49/2019 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

      Program studiów na kierunku Wokalistyka, studia II stopnia ze zmianami przyjętymi niniejszą uchwałą obowiązuje dla toku studiów rozpoczynającego się od roku akademickiego 2020/2021.

§ 3

            Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wrocław, 23 września 2020 r.