Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 39/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustale

PDFZarządzenie Nr 39-2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27-2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 1.pdf (2,21MB)
 

 

Zarządzenie Nr 39/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 24 września 2020 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych poziomach i zakresach studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 Załącznika do Uchwały nr 30/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 r. „Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W związku z niewykorzystaniem:

 1. jednego miejsca na kierunku studiów II stopnia muzyka kościelna, profil ogólnoakademicki, dokonuje się przesunięcia tego miejsca na kierunek studiów I stopnia wokalistyka, profil ogólnoakademicki,
 2. jednego miejsca na kierunku studiów II stopnia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, profil ogólnoakademicki, zakres dyrygentura chóralna, dokonuje się przesunięcia tego miejsca na kierunek studiów I stopnia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, profil ogólnoakademicki, zakres dyrygentura chóralna,
 3. jednego miejsca na kierunku studiów II stopnia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, profil ogólnoakademicki, zakres edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i animacją kultury, dokonuje się przesunięcia tego miejsca na kierunek studiów I stopnia kompozycja i teoria muzyki, profil ogólnoakademicki, zakres teoria muzyki,
 4. dwóch miejsc na kierunku studiów I stopnia instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki, zakres skrzypce i puzon, dokonuje się przesunięcia tych miejsc na kierunek studiów II stopnia jazz i muzyka estradowa, profil ogólnoakademicki, zakres trąbka oraz na kierunek studiów I stopnia jazz i muzyka estradowa, profil ogólnoakademicki, zakres puzon.

§ 2

W związku z postanowieniami § 1 zmienia się Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych poziomach i zakresach studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w ten sposób, iż § 1 Zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

㤠1

Ustala się następujące maksymalne limity przyjęć na poszczególne poziomy i zakresy studiów na kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021:

 

 1. na kierunkach studiów: kompozycja i teoria muzyki, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz kompozycja i teoria muzyki, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów:

kompozycja i teoria muzyki

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

zakres: Kompozycja

5

6

zakres: Teoria Muzyki

7

5

zakres: Muzykoterapia

8

6

Razem:

20

17

 

Razem na studiach I i II stopnia: 37 miejsc.

 

 1. na kierunkach studiów: dyrygentura studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz dyrygentura, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów: dyrygentura

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

brak zakresów

5

2

 

Razem na studiach I i II stopnia: 7 miejsc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. na kierunkach studiów: instrumentalistyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz instrumentalistyka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów: instrumentalistyka

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

zakres: fortepian

11

4

zakres: klawesyn

0

1

zakres: organy

3

2

zakres: skrzypce barokowe

1

2

zakres: altówka barokowa

0

1

zakres: wiolonczela barokowa

0

1

zakres: viola da gamba

1

0

zakres: flet podłużny

0

0

zakres: flauto traverso

0

0

zakres: obój barokowy

0

0

zakres: lutnia

0

0

zakres: skrzypce

8

8

zakres: altówka

5

4

zakres: wiolonczela

5

0

zakres: kontrabas

3

1

zakres: gitara

3

1

zakres: harfa

1

2

zakres: flet

1

2

zakres: obój

1

1

zakres: klarnet

4

2

zakres: fagot

1

0

zakres: saksofon

2

1

zakres: trąbka

2

2

zakres: róg

2

1

zakres: puzon

1

3

zakres: tuba

1

0

zakres: instrumenty perkusyjne

2

3

zakres: akordeon

1

1

zakres: eufonium

0

0

Razem:

59

43

 

 

Razem na studiach I i II stopnia: 102 miejsca.

 

 1. na kierunkach studiów: jazz i muzyka estradowa, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz jazz i muzyka estradowa, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów: jazz i muzyka estradowa

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

zakres: fortepian

2

2

zakres: saksofon

1

1

zakres: klarnet

0

0

zakres: trąbka

2

2

zakres: puzon

2

0

zakres: gitara

2

2

zakres: kontrabas

1

1

zakres: gitara basowa

1

1

zakres: perkusja

2

2

Razem:

13

11

 

Razem na studiach I i II stopnia: 24 miejsca.

 

 1. na kierunkach studiów: wokalistyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz wokalistyka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów: wokalistyka

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

brak zakresów

14

nie dotyczy

zakres: wokalno-aktorski

nie dotyczy

11

zakres: pieśniarsko-oratoryjny

nie dotyczy

2

zakres: śpiew historyczny

nie dotyczy

5

Razem:

14

18

 

Razem na studiach I i II stopnia: 32 miejsca.

 

 1. na kierunkach studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów:

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

zakres: edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów

7

nie dotyczy

zakres: edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i animacją kultury

nie dotyczy

4

zakres: edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i nauczaniem przedmiotów ogólno muzycznych w szkołach muzycznych I stopnia

nie dotyczy

3

zakres: dyrygentura chóralna

4

1

 

Razem na studiach I i II stopnia: 19 miejsc.

 1. na kierunkach studiów: muzyka kościelna, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz muzyka kościelna, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów:

muzyka kościelna

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

brak zakresów

5

2

 

Razem na studiach I i II stopnia: 7 miejsc.”

 

§ 3

 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Wydziałowym Komisjom Rekrutacyjnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 24 września 2020 r.