Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 41/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2020/2021 oraz terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych ...

PDFZarządzenie Nr 41/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2020/2021 oraz terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (584,43KB)
 

Zarządzenie Nr 41/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 września 2020 r.

 

           w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2020/2021 oraz terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

            Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 5 oraz art. 136 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ustalam co następuje:

§ 1

Stawki wynagrodzeń za 1 godzinę ponadwymiarową nauczyciela akademickiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, odpowiadającą 45 minutom, wynoszą:

Stanowisko

stawka

  1. profesor

110 zł

  1. profesor uczelni

95 zł

  1. adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki

89 zł

  1. adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki

80 zł

  1. asystent posiadający stopnień naukowy doktora albo stopnień doktora sztuki

70 zł

  1. asystent nieposiadający stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki

55 zł

  1. starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo stopień doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki

85 zł

  1. starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego albo stopnia doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki

75 zł

  1. wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki

60 zł

  1. wykładowca nieposiadający stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki, instruktor

55 zł

 

§ 2

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i dotyczy godzin ponadwymiarowych przepracowanych w roku akademickim 2020/2021.

 

 

Wrocław, 29 września 2020 r.