Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 48/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na okres kadencji 2020-2024

PDFZarządzenie Nr 48/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na okres kadencji 2020-2024 (531,10KB)

 

Zarządzenie Nr 48/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 27 października 2020 r.

 

          w sprawie powołania Rady Naukowej Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na okres kadencji 2020-2024

 

          Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z poźn. zm.) oraz § 43 ust. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

          Powołuje się Radę Naukową Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na okres kadencji 2020-2024 w następującym składzie:

 

 1. prof. dr hab. Magdalena Blum, Prorektor ds. Artystycznych i Naukowych – Przewodnicząca;
 2. prof. dr hab. Anna Granat-Janki;
 3. prof. dr hab. Piotr Łykowski;
 4. prof. dr hab. Urszula Marciniec-Mazur;
 5. prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak;
 6. prof. dr hab. Piotr Zaleski;
 7. dr hab. Paweł Cylulko;
 8. mgr Dorota Kanafa – Kierownik Wydawnictwa.

 

§ 2

 

          Rada Naukowa Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jest ciałem opiniodawczym i doradczym Rektora w sprawach dotyczących działań wydawniczych. Do zadań rady należy w szczególności:

 

 1. rekomendowanie publikacji do wydania;
 2. zgłaszanie inicjatyw wydawniczych, inspirowanie tematów publikacji, kształtowanie serii wydawniczych;
 3. wskazywania recenzentów;
 4. ustalanie priorytetów finansowania wydawania publikacji.

 

§ 3

 

          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 27 października 2020 r.