Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 52/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia składu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia ...

PDFZarządzenie Nr 52/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia składu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (604,74KB)
 

Zarządzenie Nr 52/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia składu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), § 10 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz § 11 ust. 2. Zarządzenia nr 34/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 października 2015 r. w sprawie doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 35/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia składu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż § 1 Zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

㤠1

         W skład Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (UZZJK) Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wchodzą:

1) Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki – Przewodniczący UZZJK,

2) Prorektor ds. Artystycznych i Naukowych,

3) Prorektor ds. Ewaluacji i Rozwoju,

4) Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii,

5) Dziekan Wydziału Instrumentalnego,

6) Dziekan Wydziału Wokalnego,

7) Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej,

8) Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów,

9) Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 5 listopada 2020 r.