Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 53/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”

PDFZarządzenie Nr 53/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” (535,04KB)
 

Zarządzenie Nr 53/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 6 listopada 2020 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z poźn. zm.) oraz § 10 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w ten sposób, że w załączniku do Zarządzenia  § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, gdy pracodawca wyraził zgodę na przejazd samochodem osobowym lub motocyklem niebędącym własnością pracodawcy, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę równą stawce maksymalnej, o której mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów i używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271).”         

 

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 6 listopada 2020 r.