Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 54/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie Nr 54/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (407,33KB)
 

Zarządzenie Nr 54/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 9 listopada 2020 r.

 

         w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  

       Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z poźn. zm.) oraz § 44 ust. 4 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

           Powołuje się Radę Biblioteczną Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na okres kadencji 2020-2024 w następującym składzie:

1) dr hab. Ewa Grygar, prof. AMKL;

2) dr hab. Paweł Jabłczyński;

3) dr hab. Aleksandra Kubas-Kruk;

4) dr Katarzyna Dziewiątkowska;

5) dr Amelia Golema;

6) mgr Anna Kata;

7) mgr Magdalena Wiącek.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 9 listopada 2020 r.