Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 56/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej ...

PDFZarządzenie Nr 56/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (519,21KB)
 

 

Zarządzenie Nr 56/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 13 listopada 2020 r.

             w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

            Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), § 10 Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 września 2018r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz.Urz.MKiDzN z 2018 r. poz. 62) oraz §10 ust.1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

 

            W Zarządzeniu Nr 38/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zmienia się ust. 2 w § 5 w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2. W skład Stałego Dyżuru Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  wyznacza się następujące osoby:

1) mgr Ewa Iwańczyk-Jankowska - Kierownik Stałego Dyżuru;

2) mgr Robert Przytulski - Kierownik zmiany;

3) mgr Ewa Świątek - Kierownik zmiany;

4) mgr Dagmara Szymczak - Kierownik zmiany;

5) Adam Tomal - Kierownik zmiany;

6) mgr Katarzyna Głuchowska - Dyżurny;

7) mgr Anna Smoleń - Dyżurny;

8) mgr Anna Stelmach - Dyżurny;

9) inż. Krzysztof Wiącek - Dyżurny.".

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Wrocław, 13 listopada 2020 r.