Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 27/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie dyplomu ...

PDFUchwała nr 27/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie dyplomu z wynikiem celującym Panu Maciejowi Łukaszowi Bałenkowskiemu. (240,07KB)
 

Uchwała nr 27 /2017

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 27 września 2017 r.

 

            w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie dyplomu z wynikiem celującym Panu Maciejowi Łukaszowi Bałenkowskiemu

 
            Działając na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), § 25 ust. 2 pkt. 11 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz § 41 ust. 4 Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

 

§ 1

           Opiniuje się pozytywnie wniosek Rady Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii o przyznanie dyplomu z wynikiem celującym Panu Maciejowi Łukaszowi Bałenkowskiemu.

§ 2

           Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3
           Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Wrocław, 27 września 2017 r.