Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 58/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie powołania doktoranckiej komisji stypendialnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki ...

PDFZarządzenie Nr 58/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie powołania doktoranckiej komisji stypendialnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2020/2021 (435,52KB)
 

Zarządzenie Nr 58/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 17 listopada 2020 r.

 

              w sprawie powołania doktoranckiej komisji stypendialnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2020/2021

 

              Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 2 „Wytycznych przyznawania stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 34/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 2 października 2017 r. w sprawie określenia „Wytycznych przyznawania stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, zarządzam, co następuje:

 § 1

      Powołuję Doktorancką Komisję Stypendialną Wydziału Instrumentalnego w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2020/2021 w następującym składzie:

  1. dr hab. Piotr Rojek, prof. AMKL – przewodniczący,

  2. dr hab. Paweł Zawadzki, prof. AMKL,

  3. dr hab. Ryszard Żołędziewski, prof. AMKL.

§ 2

               Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 
Wrocław, 17 listopada 2020 r.