Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 59/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021

PDFZarządzenie Nr 59/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021 (414,72KB)
 

 

Zarządzenie Nr 59/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 17 listopada 2020 r.

 

           w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021

                Na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 23 „Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 50/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

            Ustala się wysokość stypendium rektora dla doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021 na kwotę 800,00 złotych miesięcznie.

§ 2

              Wykonanie zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich i Dydaktyki, Kwestorowi oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

§ 3

                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2020 r.


 

Wrocław, 17 listopada 2020 r.