Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 61/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej

PDFZarządzenie Nr 61/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej (452,38KB)
 

Zarządzenie Nr 61/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 20 listopada 2020 r.

          w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej

             Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), § 5 ust. 1  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 30/114/2011/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2012 r. w wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządzam, co następuje:

§ 1

             W Zarządzeniu Nr 39/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej zmienia się § 1 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

§ 1

Powołuję Komisję Socjalną w składzie:

1) mgr Irena Wolniewska – przedstawiciel nauczycieli akademickich;

2) mgr Ewa Świątek – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;

3) mgr Ewa Sochocka – przedstawiciel działającej w Akademii organizacji związkowej.”.

§ 2

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 20 listopada 2020 r.