Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 65/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Inwestycji Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie Nr 65/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Inwestycji Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (564,81KB)
 

Zarządzenie Nr  65/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 26 listopada 2020 r.

 

w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Inwestycji Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

           Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1  Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

§ 1

          Powołuje się Komitet Sterujący ds. Inwestycji Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na czas kadencji 2020-2024 w składzie:

1) prof. dr hab. Krystian Kiełb;
2) prof. dr hab. Magdalena Blum;
3) prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa;
4) dr Aleksandra Pijarowska;
5) prof. dr hab. Alan Urbanek;
6) dr hab. Piotr Rojek, prof. AMKL;
7) mgr Irena Wolniewska;
8) dr hab. Artur Wróbel;
9) prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak;
10) prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak;
11) mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka;
12) mgr inż. Magdalena Kowalczyk.

§ 2

         Do zadań Komitetu Sterującego ds. Inwestycji Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu należy opiniowanie projektów inwestycyjnych oraz wspieranie i doradztwo w sprawach związanych z realizacją inwestycji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

          Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia uchyla się zarządzenie nr 28/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 3 października 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Inwestycji Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu.

§ 4

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław,26 listopada 2020 r.