Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 69/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie ...

PDFZarządzenie Nr 69/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie pomieszczeń Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (571,89KB)
 

 

Zarządzenie Nr 69/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 7 grudnia 2020 r.

 

             w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie pomieszczeń Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

            Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) § 10 ust. 3 pkt. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

          W Zarządzeniu Nr 16/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie pomieszczeń Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wprowadza się zmianę:

  1. w § 1 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) pokoje  gościnne w Budynku E i F:

a) pracownicy Akademii:

- pokój 1-osobowy lub 2-osobowy dla 1 osoby/za dobę - 50,00 zł netto plus VAT,

- 1 miejsce w pokoju 2-osobowym/za dobę - 35,00 zł netto plus VAT;

b) inne osoby:

- pokój 1-osobowy lub 2-osobowy dla 1 osoby /za dobę) - 110,00 zł netto plus VAT,

- 1 miejsce w pokoju 2-osobowym/za dobę - 80,00 zł netto plus VAT.”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 7 grudnia 2020 r.