Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 71/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK

PDFZarządzenie Nr 71/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK (491,24KB)
 

 

Zarządzenie Nr 71/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 8 grudnia 2020 r.

 

             w sprawie powołania Komisji ds. wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK

 

             Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządzam, co następuje:

§ 1

             Powołuję Komisję ds. wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK w składzie:

1) mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka – Przewodnicząca;
2) prof. dr hab. Magdalena Blum;
3) prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa;
4) dr Aleksandra Pijarowska;
5) prof. dr hab. Alan Urbanek;
6) dr hab. Piotr Rojek, prof. AMKL;
7) mgr Irena Wolniewska;
8) dr hab. Artur Wróbel;
9) mgr Barbara Dobrzeniecka;
10) lic. Marek Gumienny;
11) mgr inż. Łucja Hartleb-Kwasek;
12) mgr Dorota Kanafa;
13) mgr Joanna Polak;
14) mgr Agnieszka Stobiecka-Prokop;
15) Adam Tomal;
16) dr inż. Ryszard Tomczyk;
17) mgr Magdalena Wiącek.

§ 2

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 8 grudnia 2020 r.