Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 66/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Odznaczeń Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie Nr 66/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Odznaczeń Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (515,39KB)
 

Zarządzenie Nr 66/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 listopada 2020 r.

 

           w sprawie powołania Komisji do spraw Odznaczeń Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

         Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

§ 1

            Powołuje się Komisję do spraw Odznaczeń Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na czas kadencji 2020-2024 w składzie:

1) prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa – Przewodnicząca;
2) dr hab. Ewa Grygar, prof. AMKL;
3) dr hab. Paweł Zawadzki, prof. AMKL;
4) dr hab. Michał Moc;
5) mgr Irena Wolniewska;
6) mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka;
7) mgr inż. Łucja Hartleb-Kwasek – sekretarz.

§ 2

        Do zadań komisji do spraw Odznaczeń Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu należy wyrażanie opinii oraz przygotowywanie dokumentacji i wniosków w sprawach związanych z przyznawaniem odznaczeń w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

              Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 30 listopada 2020 r.