Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 41/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024

PDFUchwała nr 41/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024 (442,68KB)
 

Uchwała nr 41/2020

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 16 grudnia 2020 r.

 

          w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024

            Na podstawie art. 310 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 93 ust. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

              Na członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako komisji pierwszej instancji na kadencję 2020-2024 wybrano następujące osoby:

1) dr hab. Paweł Zawadzki, prof. AMKL;
2) dr hab. Robert Kurdybacha;
3) dr Maria Zawartko;
4) mgr Irena Wolniewska;
5) stud. Jakub Duch;
6) stud. Aleksandra Głuch;
7) stud. Sylwia Kapela;
8) stud. Agnieszka Osiecka.

§ 2

          Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 16 grudnia 2020 r.