Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 43/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024

PDFUchwała nr 43/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024 (445,81KB)
 

Uchwała nr 43/2020

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 16 grudnia 2020 r.

 

       w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024

       Na podstawie art. 322 ust. 1 w związku z art. 310 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 94 ust. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

       Na członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako komisji pierwszej instancji na kadencję 2020-2024 wybrano następujące osoby:

1) prof. dr hab. Piotr Łykowski;
2) dr hab. Ryszard Żołędziewski, prof. AMKL;
3) dr hab. Artur Wróbel;
4) mgr Gustaw Bachorz;
5) mgr Agata Chodorek;
6) mgr Krzysztof Rau.

§ 2

         Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 16 grudnia 2020 r.