Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 45/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2021-2024

PDFUchwała nr 45/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2021-2024 (432,79KB)
 

Uchwała nr 45/2020

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 16 grudnia 2020 r.

 

           w sprawie powołania członków Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2021-2024

          Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 4 oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 16 pkt 4 i § 8 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

            Do Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2021-2024 powołuje się:

1) członków spoza wspólnoty Akademii:
      a) dr hab. Jacek Rogala;
      b) dr Edward Wąsiewicz;
      c) dr h. c. Bogdan Zdrojewski;

2) członków ze wspólnoty Akademii:
      a) prof. dr hab. Bogusława Orzechowska;
      b) prof. dr hab. Jakub Stankiewicz;
      c) dr hab. Zbigniew Łuc.

§ 2

           Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wrocław 16 grudnia 2020 r.