Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 46/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2021-2024

PDFUchwała nr 46/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2021-2024 (386,44KB)
 

Uchwała nr 46/2020

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 16 grudnia 2020 r.

 

           w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2021-2024

         Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 7 załącznika nr 1 do Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

         Na Przewodniczącego Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2021-2024 wybrano dra h. c. Bogdana Zdrojewskiego.

§ 2

         Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 16 grudnia 2020 r.