Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 47/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru członków Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2021-2024

PDFUchwała nr 47/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru członków Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2021-2024 (485,76KB)
 

Uchwała nr 47/2020

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 16 grudnia 2020 r.

 

           w sprawie wyboru członków Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2021-2024

          Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 pkt. 4 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im.  Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

           Do Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2021-2024 wybrano:

1) z Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii:
   a) dr hab. Tomasz Kienik;
   b) dr hab. Michał Moc;

2) z Wydziału Instrumentalnego:
   a) prof. dr hab. Igor Cecocho;
   b) prof. dr hab. Urszula Marciniec-Mazur;
   c) prof. dr hab. Jan Tatarczyk;
   d) dr hab. Irena Olkiewicz;

3) z Wydziału Wokalnego:
   a) prof. dr hab. Bogdan Makal;
   b) dr hab. Olga Ksenicz;

4) z Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej:
   a) dr hab. Małgorzata Podzielny;
   b) dr hab. Artur Wróbel.

 

§ 2

       Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wrocław, 16 grudnia 2020 r.