Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

18.12.2020 - Przetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie i integrację elektroniczną obiegu dokumentów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu


18.12.2020 - Przetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie i integrację elektroniczną obiegu dokumentów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Postępowanie prowadzone w ramach realizacji programu pt. „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie wniosku nr POWR.03.05.00-00-Z087/18.

PDF13.01.2021 - INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA (398,97KB)

PDF28.12.2020 - Informacja z otwarcia ofert (382,44KB)

PDF18.12.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu (146,40KB)
PDF18.12.2020 - SIWZ i załączniki (6,53MB)
PDF18.12.2020 - Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 7 do SIWZ (1,10MB)
PDF18.12.2020 - Wzór umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ (1,01MB)
PDF18.12.2020 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 9 do SIWZ (917,78KB)
DOCX18.12.2020 - Załączniki w wersji edytowalnej (232,97KB)