Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

18.12.2020 - Specjalista ds. pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych na cele infrastrukturalne

PDF18.12.2020 - Specjalista ds. pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych na cele infrastrukturalne (575,07KB)
PDFKlauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych (243,60KB)
 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

zatrudni na stanowisko:

specjalista ds. pozyskiwania funduszy

ze środków zewnętrznych na cele infrastrukturalne
 

Główne zadania:

 • koordynacja administracyjno-finansowa projektu finansowanego z PO WER, w tym: rekrutacja uczestników, działania informacyjno-promocyjne, prowadzenie dokumentacji projektu, kontakt z IP, sprawozdawczość, obsługa finansowa, obsługa systemu SL 2014, monitoring wskaźników projektu,
 • prowadzenie monitoringu  informacji w zakresie ogłaszanych konkursów na pozyskiwanie funduszy na realizację celów infrastrukturalnych w ramach projektów unijnych, środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Funduszy Norweskich i EOG, oraz innych źródeł zewnętrznego finansowania oraz rozpowszechnianie tychże informacji wśród pedagogów i studentów,
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie ww. projektów samodzielnie w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi Akademii lub przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 • koordynacja procesu aplikowania o środki finansowe pod względem formalnym (kompletowanie dokumentów, terminowe przekazywanie podmiotom zewnętrznym),
 • przygotowywanie dokumentów związanych z realizacją projektów, sporządzanie raportów, wykonywanie rozliczeń i sprawozdań z realizacji projektów,
 • pomoc w organizacji poszczególnych zadań projektów m.in. poprzez: przygotowywanie umów i zamówień, organizacje podróży, organizowanie tłumaczeń, organizacja spotkań, prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzaniem postępowań oraz udzielaniem zamówienia publicznego.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,
 • znajomość systemu SL2014,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy,
 • dokładność, terminowość i staranność w przygotowywaniu dokumentacji.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny, CV) na adres: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław lub kadry@amkl.edu.pl w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Wrocław, 18 grudnia 2020 r.