Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 75/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Zakupu Instrumentów Muzycznych i Aparatury Badawczej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie Nr 75/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Zakupu Instrumentów Muzycznych i Aparatury Badawczej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (512,11KB)
 

Zarządzenie Nr 75/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 22 grudnia 2020 r.

 

           w sprawie powołania Komisji do spraw Zakupu Instrumentów Muzycznych i Aparatury Badawczej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

            Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

§ 1

           Powołuje się Komisję do spraw Zakupu Instrumentów Muzycznych i Aparatury Badawczej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na czas kadencji 2020-2024 w składzie:

1) prof. dr hab. Magdalena Blum;
2) prof. dr hab. Piotr Łykowski;
3) prof. dr hab. Bogusława Orzechowska;
4) dr hab. Michał Micker, prof. AMKL;
5) dr hab. Ryszard Żołędziewski, prof. AMKL;
6) dr hab. Michał Szczepański;
7) stud. Piotr Politowski.

§ 2

          Do zadań Komisji do spraw Zakupu Instrumentów Muzycznych i Aparatury Badawczej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu należy wyrażanie opinii w sprawach związanych z zakupem instrumentów muzycznych i aparatury badawczej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

             Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 22 grudnia 2020 r.