Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 37/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ...

PDFZarządzenie Nr 37/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2017/2018 oraz terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych. (588,12KB)
 

Zarządzenie Nr 37/2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 10 października 2017 r.

 

     w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2017/2018 oraz terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych.

 

                 Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz.  1842 z późn. zm.) oraz § 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063 z późn. zm.), ustalam co następuje:

§ 1

Stawka wynagrodzenia za 1 godzinę ponadwymiarową, odpowiadającą 45 minutom, wynosi:

 1. profesor zwyczajny

100 zł

 1. profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy profesora albo tytuł profesora sztuki,

profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy profesora albo tytuł profesora sztuki,

98 zł

 1. profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki,

profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki,

85 zł

 1. adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki

83 zł

 1. adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki

74 zł

 1. asystent posiadający stopnień naukowy doktora albo stopnień doktora sztuki

71 zł

 1. asystent nieposiadający stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki

45 zł

 1. starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo stopień doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki

71 zł

 1. starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego albo stopnia doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki

69 zł

 1. wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki

55 zł

 1. wykładowca nieposiadający stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki, instruktor, lektor

45 zł

§ 2

 1. Rozliczenie ponadwymiarowych godzin dydaktycznych ustalonych zgodnie z planem dokonywane jest w roku akademickim 2017/2018 dwa razy – po zakończeniu każdego semestru.
 2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznawane jest po dokonaniu rozliczenia i wypłacane w terminie 15 marca 2018 r. oraz 16 lipca 2018 r.

§ 3

     Z dniem wejścia niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 32/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2017/2018 oraz terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych.

 

§ 4

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i dotyczy godzin ponadwymiarowych przepracowanych w roku akademickim 2017/2018.