Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

14.05.2021 - Rozeznanie rynku na najem nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Biegasa 2 we Wrocławiu

PDF14.05.2021 - Rozeznanie rynku na najem nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Biegasa 2 we Wrocławiu (541,09KB)

JPEGz przodu 1.jpeg (413,77KB)
JPEGz przodu 2.jpeg (409,84KB)
JPEGwejście główne 1.jpeg (464,09KB)
JPEGwejście główne 2.jpeg (302,50KB)
JPEGwejście główne 3.jpeg (363,46KB)
JPEGparter.jpeg (159,62KB)
JPEGparter 6.jpeg (270,15KB)
JPEGparter 5.jpeg (235,48KB)
JPEGparter 4.jpeg (212,96KB)
JPEGparter 3.jpeg (223,95KB)
JPEGparter 2.jpeg (273,28KB)
JPEGparter 1.jpeg (271,09KB)
JPEGBiblioteka 3.jpeg (263,85KB)
JPEGBiblioteka 1.jpeg (324,26KB)
JPEGBiblioteka 2.jpeg (286,16KB)
JPEGklatka schodowa.jpeg (184,40KB)
JPEGhol.jpeg (229,01KB)
JPEGI piętro.jpeg (235,64KB)
JPEGI piętro 3.jpeg (231,32KB)
JPEGI piętro 2.jpeg (192,45KB)
JPEGpoddasze.jpeg (154,41KB)
JPEGpoddasze 2.jpeg (238,04KB)
JPEGpiwnica 1.jpeg (211,57KB)
JPEGpiwnica 2.jpeg (191,15KB)
JPEGkuchnia 1.jpeg (236,84KB)
JPEGkuchnia 2.jpeg (222,35KB)
JPEGtoaleta.jpeg (169,31KB)
JPEGtoaleta 3.jpeg (187,13KB)
JPEGtoaleta 2.jpeg (174,63KB)
JPEGłazienka.jpeg (157,80KB)
JPEGogród.jpeg (591,19KB)
JPEGogród z przodu.jpeg (486,27KB)
JPEGgaraż.jpeg (427,61KB)
 

Rozeznanie rynku

na najem nieruchomości gruntowej, położonej we Wrocławiu przy ul. Bolesława Biegasa 2 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z siedzibą przy pl. Jana Pawła II nr 2 we Wrocławiu

 

zaprasza do składania ofert na najem nieruchomości gruntowej, położonej we Wrocławiu ul. Bolesława Biegasa 2 o powierzchni 3631 m ² zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 479,60 m² wraz z budynkiem garażowym wolnostojącym o powierzchni 19,80 m² stanowiącej własność Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Zdjęcia nieruchomości znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w zakładce Najem lokalihttp://bip.amuz.wroc.pl/323/94/najem-lokali.html

Umowa najmu zostanie zawarta z wybranym oferentem na okres do 3 lat.

 

  1. Szczegółowych informacji dotyczących najmu nieruchomości udziela:

Pan Marek Gumienny – tel. 71 310-05- 65, 501-610-863.

  1. Oferta powinna być podpisana i zawierać:
  • imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) oferenta,
  • datę sporządzenia oferty,
  • proponowaną kwotę czynszu netto za miesiąc (bez kosztów mediów).
  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, do dnia 31.05.2021 r. godz. 10.00  na adres siedziby Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław z dopiskiem „Oferta na najem nieruchomości przy ul. Bolesława Biegasa 2 we Wrocławiu, za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - Sekretariat Kanclerza pok. 022A, lub mailowo na adres: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl
  2. Akademia zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych oferentów do przeprowadzenia negocjacji dotyczących zawarcia umowy najmu ww. nieruchomości.
  3. Akademia zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert.
  4. Powyższe zaproszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
  5. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w zakładce Najem lokali: http://bip.amuz.wroc.pl/323/94/najem-lokali.html