Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

09.07.2021 r. - Postępowanie na wyłonienie dostawcy tonerów i tuszy do drukarek w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDF09.07.2021 r. - Postępowanie na wyłonienie dostawcy tonerów i tuszy do drukarek w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (301,69KB)
DOCX09.07.2021 r. - Formularz cenowy (22,84KB)
PDF09.07.2021 r. - Formularz cenowy (122,81KB)
PDF15.07.2021 r. - Wyjasnienia.pdf (158,97KB)

 

 1. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  zaprasza do składania ofert na dostawę tonerów, bębnów i tuszy do drukarek zgodnie z poniższym spisem:

Lp.

Symbol tonera

Kompatybilny z drukarką

Szacunkowa Ilość (szt.)

Uwagi

1.

T6M15AE (black)

HP Office Jet 6950

10

Powiększony

2.

T6M03AE (cyan)

HP Office Jet 6950

10

Powiększony

3.

T6M11AE (yellow)

HP Office Jet 6950

10

Powiększony

4.

T6M07AE (magenta)

HP Office Jet 6950

10

Powiększony

5.

Q2612A

HP LJ M1005/1018

1

 

6.

CE505X (05X)

HP LJ P2035

6

Powiększony

7.

Q7553X (53X)

HP LJ P2015/M2727

3

Powiększony

8.

Q5949 (49A)

HP LJ 1320

4

 

9.

933XL (zestaw 4 kolorów)

HP OfficeJet 6700 Premium / HP OfficeJet 7610

15

 

10.

932 XL (black)

HP OfficeJet 6700 Premium / HP OfficeJet 7610

15

 

11.

Q2612A

HP LaserJet M 1005 MFP

2

 

12.

CF280A (80A)

HP LJ Pro 400 M401dn/ 400 mfp M425dn

35

 

13.

44973536 BK (black)

OKI MC 342W

3

 

14.

44973533 Y (yellow)

OKI MC 342W

3

 

15.

44973534 M (magenta)

OKI MC 342W

3

 

16.

44973535 C (cyan)

OKI MC 342W

3

 

17.

TN-2421

BROTHER HL-L2372DN

8

 

18.

TN-421BK (black)

Brother MFC L8690 CDW

80

 

19.

TN-421C (cyan)

Brother MFC L8690 CDW

50

 

20.

TN-421M (magenta)

Brother MFC L8690 CDW

50

 

21.

TN-421Y (yellow)

Brother MFC L8690 CDW

50

 

22.

TN-321K/A33K150 (black)

KONICA MINOLTA BIZHUB c224e

4

 

23.

TN-321C/A33K450 (cyan)

KONICA MINOLTA BIZHUB c224e

4

 

24.

TN-321M/A33K350  (magenta)

KONICA MINOLTA BIZHUB c224e

4

 

25.

TN-321Y/A33K250 (yellow)

KONICA MINOLTA BIZHUB c224e

4

 

26.

MLT-D203L

SAMSUNG ProXpress SL-M3320ND

4

 

27.

CF226A (26A)

HP LJ Pro M426fdw

2

 

28.

DR-421CL

Brother MFC L8690 CDW

10

 

 1. Proponowane tonery muszą posiadać certyfikat jakościowy ISO 9001, reklamacyjność maksymalnie do 4% oraz wydajność zgodnie z odpowiednimi normami:

- ISO/IEC 19798 dla kolorowych;

- ISO/IEC 24711 dla atramentowych;

- ISO/IEC 19752 dla monochromatycznym.

 1. Wykonawca zobowiązuje się,  w przypadku wystąpienia dwukrotnej reklamacji na dany produkt do dostarczenia oryginalnego produktu na swój koszt.
  W przypadku uszkodzenia urządzenia drukującego przez produkt równoważny będący zamiennikiem oryginalnego, Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej naprawy urządzenia lub jego wymiany na swój koszt.
 2. Dostarczane materiały muszą spełniać poniższe wymagania:
 1. fabrycznie nowe,
 2. nie refabrykowane,
 3. wyprodukowane z nowych elementów
 4. kompatybilność z urządzeniami Zamawiającego,
 5. parametrami i rodzajem odpowiadających wyszczególnionym w podanym spisie
 6. nie regenerowane,
 7. nie używane,
 8. nie uszkodzone,
 1. Oferowane produkty powinny być opakowane w oryginalne opakowania jednostkowe producenta, oznakowane logo producenta, posiadające kod produktu i listę drukarek kompatybilnych, oraz zabezpieczenia szczelności zbiorników z tuszem/tonerem (plomby) zapewniające bezpieczne użytkowanie i transport.
 2. Zamienniki powinny być w pełni kompatybilne z urządzeniami do których są przeznaczone. Powinny posiadać parametry nie gorsze niż materiały oryginalne
  w kwestii niezawodności, jakości druku i wydajności oraz do ich produkcji nie będą wykorzystywane  półprodukty pochodzenia innego niż z kraju UE.
 3. Oferta powinna zawierać wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania wraz z wypełnionymi pozycjami:
 1. cenę jednostkową brutto;
 2. łączną wartość brutto za realizację całego zamówienia wraz z wkalkulowanymi kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego;
 3. wydajność tonerów;
 4. posiadane podstawowe certyfikaty i normy (wymienione w pkt. 2) oraz certyfikaty dodatkowe (oceniane w kryterium „dodatkowe certyfikaty”);
 5. oświadczenie o terminie realizowania dostawy (oceniane w kryterium  „dostawa”).
 1. Termin przesyłania ofert upływa w dniu 19 lipca 2021r. o godzinie 14:00.
 2. Oferty należy przesłać pocztą email na adres: dzial.informatyczny@amkl.edu.pl
 3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

70%

70 punktów

2.

Dodatkowe certyfikaty (DC)

20%

20 punktów

3.

Dostawa (D)

10%

10 punktów

 
 1. Sposób obliczenia kryterium ceny (C):

Zamawiający w kryterium cena będzie porównywał łączną wartość brutto (wynikającą
z wiersza RAZEM w formularzu cenowym) za realizację całego zamówienia wraz
z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego.

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru:

                         Cmin

                 C = --------- x70% x100

                           CB

gdzie:

C – wartość punktowa ceny;

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert;

CB – cena badanej oferty.

 

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może maksymalnie uzyskać 70 pkt.

 1. W celu uzyskania punktacji w kryterium „Dodatkowe certyfikaty” Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu aktualnie posiadane certyfikaty, dotyczące materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz ochrony środowiska (np. certyfikat jakości TUV, certyfikat zgodności ekologicznej EKOCYKL) i inne niż te podane
  w głównej treści zapytania ofertowego.

Punkty w kryterium „Dodatkowe certyfikaty” będą przyznawane następująco:

- 0 pkt. za brak dodatkowych certyfikatów;

- 5 pkt. za 1 dodatkowy certyfikat;

- 10 pkt. za 2 dodatkowe certyfikaty;

- 15 pkt. za 3 dodatkowe certyfikaty;

- 20 pkt. za więcej niż 3 dodatkowe certyfikaty.

 1. W celu uzyskania punktacji w kryterium „Dostawa” Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, w którym określi maksymalny okres w jakim jest stanie zrealizować usługę od dnia, w którym trafiło do niego zamówienie na wybrane produkty od Zamawiającego (nie dłuższy niż 3 dni) z uwzględnieniem możliwości udzielenia rabatu wysokości 5% od danego zamówienia w przypadku opóźnień wynikających z winy Wykonawcy.

Punkty w kryterium „Dostawa” będą przyznawane następująco:

- 0 pkt. za okres 3 dni realizacji od zgłoszenia w dniu roboczym;

- 2 pkt. za okres 1 dnia realizacji od zgłoszenia w dniu roboczym;

- 5 pkt. do 4 godzin realizacji od zgłoszenia w dniu roboczym.

- 10 pkt. do 2 godzin realizacji od zgłoszenia w dniu roboczym.

 1. Zamówienia będą składane sukcesywnie w ciągu roku.
 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem bankowym
  w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT,
 3. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości towarów, jednak nie więcej niż 1szt. dla każdej pozycji
 4. Formularz cenowy do uzupełnienia zawarty jest w załączniku do zapytania ofertowego

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych