Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2020 r.

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2021 r.    
     
     
Nazwa grupy składnika majątku trwałego Wartość brutto (zł) Wartość netto (zł)
     
     
I. Wartości niematerialne i prawne 942 935,84 46 803,29
w tym:    
inne wartości niematerialne i prawne 942 935,84 46 803,29
     
II. Rzeczowe aktywa trwałe 91 949 702,25 61 944 156,66
     
1. środki trwałe 86 145 297,17 61 505 232,10
w tym:    
a) grunty 7 031 919,78 7 031 919,78
b) budynki oraz budowle 66 092 912,47 51 657 028,58
c) urządzenia techniczne 5 999 807,59 583 024,70
d) środki transportu 103 090,00 0,00
e) inne środki trwałe  6 917 567,33 2 233 259,04
     
     
2. środki trwałe w budowie 438 924,56 438 924,56
     
3. środki trwałe umarzane jednorazowo 5 365 480,52 0,00