Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

10.08.2021 - Konkurs na stanowisko wykładowcy (w zakresie języka włoskiego) na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu

PDF10.08.2021 - Konkurs na stanowisko wykładowcy (w zakresie języka włoskiego) na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika dydaktycznego w pełnym wymiarze....pdf (1,16MB)

PDFKlauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych.pdf (243,60KB)
PDFInformacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu (270,11KB)
PDFRozstrzygnięcie konkursu na stanowisko wykładowcy na Wydziale Wokalnym.pdf (502,39KB)
 

DZIEKAN

Wydziału Wokalnego

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

o  g  ł  a  s  z  a

K O N K U R S

na stanowisko

wykładowcy

(w zakresie języka włoskiego)

na Wydziale Wokalnym

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

jako pracownika dydaktycznego

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 1. spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.),
 2. ukończyły studia wyższe w zakresie filologii włoskiej oraz posiadają tytuł zawodowy magistra filologii albo posiadają tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny oraz posiadają znajomość języka włoskiego potwierdzoną:
 • Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Tre C1 lub CILS Quattro C2), Universita per Stranieri di Siena,
 • Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello C1 (CELI 4) lub Livello C2 (CELI 5), Università per Stranieri di Perugia,
 • Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA C1 lub PLIDA C2 , Società Dante Alighieri,
 1. co najmniej 3-letni staż dydaktyczny w szkole średniej lub uczelni wyższej w nauczaniu języka włoskiego,
 2. deklarują, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. zgłoszenie udziału w konkursie,
 2. życiorys,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 4. dokumenty potwierdzające staż dydaktyczny,
 5. pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy,
 6. pisemne oświadczenie, iż spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

 

Oferty należy przesłać do dnia 16 września 2021 r. do Działu Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław lub na adres . Decyduje data wpływu zgłoszenia.

Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy na tematy zawodowe w dniu 20 września 2021 r. Rozmowa może być przeprowadzona w trybie online.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20 września 2021 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

 

Wrocław, 10 sierpnia 2021 r.